GELENEKSEL ÜRÜN ADI NEDİR?

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:
a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.
b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.
(6769 Sayılı SMK – Madde 34).
Geleneksel ürün adlarında sınırları belli bir coğrafi alan belirlenmez.

Avrupa Birliğinde Geleneksel Ürün Adı
Türkiye’de tescil edilen geleneksel ürün adları yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerli olmaktadır. Farklı ülkelerde koruma elde etmek için ya o ülkelerin mevzuatı çerçevesinde tescil başvurusunda bulunmak ya da uluslararası koruma sağlayan sistemler kapsamında başvuru yapmak gerekmektedir. Bu yollardan biri de Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında koruma sağlayan 2012/1151 sayılı Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Hakkında Kalite Tasarısı isimli Avrupa Konseyi Tüzüğü çerçevesinde Avrupa Komisyonuna başvuru yapmaktır.

AB nezdinde başvuru yapmak için öncelikle TÜRKPATENT’e yapılan başvurunun tescil ile sonuçlanması gerekmektedir. Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu adresine (European Commission, DG AGRI, Rue de la Loi, 130, B-1049, Belgium) posta veya e-posta yoluyla gönderilmektedir.

AB nezdinde geleneksel ürün adı başvurusu ile ilgili daha detaylı bilgi için: http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/ABAplication