GAGEV

Vakfın amacı, Gaziantep ve çevresinin ekonomik gelişmesini hızlandırmak için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların bölgeye ilgisini artıracak tanıtma ve teşvik çalışmaları yapmak, bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara yardımcı olmak, böylece Gaziantep merkez olmak üzere Güneydoğuyu gelişmiş bir bölge haline getirmek, buraya dış ilişkilerin, bankacılığın ve sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı bir ortamda ekonomik canlılık kazandırmak ve sosyo ekonomik yönden gelişmemiş olan kırsal bölgelerdeki fakir ve muhtaç kişilere gıda ve benzeri yardımlarda bulunmaktır.

a) Gaziantep’in Eğitim hizmetlerinin daha iyi bir düzeye yükseltilmesi için alınması gereken her türlü çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Gaziantep’in Sağlık hizmetlerinin daha iyi bir düzeye kavuşması açısından her türlü maddi ve ayni katkıda bulunmak.

c) Gaziantep’in Turizm açısından tarihini, bulunduğu bölgenin ve çevre illerin turizm ve kültürel potansiyelini yurt içinde ve yurt dışında tanıtım hizmetlerini yürütmek.

ç) Gaziantep’te yaşayan Gençlerin her türlü aktif Spor hayatına katılmalarını sağlamak.

d) Engellilerin toplumsal hayata uyum sağlayabilmeleri için çalışmalar yapmak.

e) Sosyal hayatın gelişimini takip edip, gerekli şekilde uyum sağlanmasına çalışmak.

f) Meydana gelebilecek iç ve dış göçlerle ilgili olarak çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.